Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste, sekä GDPR:n mukaiset käsitteet.

REKISTERINPITÄJÄ

Finanime Sekai (Y-tunnus: 2787109-2)

Joutsentie 8

00730 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kaj Söderholm

Puhelin +358 50 436 3099

Sähköposti kaj.soderholm@finanime.fi

REKISTERIN NIMI

Finanime Sekain asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Finanime Sekain asiakkaaksi tai ostanut Finanime.fi:sta tavaraa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Finanime Sekain (myöh. Finanime) asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Finanimen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Mikäli asiakas ei halua tietojaan käytettävän Finanimen omassa toiminnassa, pyydämme ilmoittamaan siitä meille. Henkilötietoja käsitellään vain tarvittaessa ja henkilötietolainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Finanimen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja käsitellään ainoastaan Finanimen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

•Henkilön etu- ja sukunimi

•Sähköpostiosoite

•Postiosoite

•Puhelinnumero

•Tiedot käsitellyistä tilauksista

•Tilausten Postin tai muun toimittajan seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS JA ASIAKKAAN OMIEN TIETOJEN HALLINTA

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Finanimen käytössä. Tietoja ei luovuteta Finanimen ulkopuolelle, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön erikseen niin velvoittaessa. Näistä olosuhteista tiedotetaan asiakkaalle ennen tietojen luovuttamista, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus olla Finanimeen yhteydessä asian hoitamiseksi ennen tietojen luovuttamista. Ilmoitamme aina välittömästi kyselyn kohteelle/asiakkaalle mikäli viranomainen tiedustelee meiltä yksittäistä asiakasta tai ylipäätään asiakkaita koskevia tietoja, emmekä koskaan luovuta tietoja ilman tuomioistuimen lainvoimaista määräystä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Finanimen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Tekemällä tilauksen asiakas suostuu tarvittavien tietojen luovutukseen.

Rekisteröityneen kaikki henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, välittömästi ja pysyvästi Finanimen tietojärjestelmistä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Finanimen sisäisen tietojärjestelmän käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Finanimen omassa salasanasuojatussa tietojärjestelmässä.